Mục đích thu thập thông tin khách hàng

Khi truy cập và sử dụng các tính năng và dịch vụ trên website Lamimi.vn, quý khách hàng có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân bao gồm họ tên, số điện thoại, email cá nhân…Chúng tôi không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật đối với thông tin quý khách hàng khai báo trên hệ thống.

Phạm vi sử dụng thông tin khách hàng

Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của quý khách hàng với mục đích phù hợp, không vi phạm pháp luật và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này. Chúng tôi có thể sử dụng những thông tin cá nhân của quý khách hàng để liên hệ trực tiếp với quý khách dưới các hình thức như: gởi thư ngỏ, xác nhận đăng ký, xác nhận đổi mật khẩu, xác nhận Đơn hàng, thư cảm ơn, tin nhắn, các chương trình của Lamimi.vn cũng như những thay đổi trong chính sách liên quan đến quyền lợi của quý khách hàng.

Thời gian lưu trữ thông tin khách hàng

Dữ liệu cá nhân của quý khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc quý khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật tuyệt đối trên máy chủ của Lamimi.vn

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Quý khách hàng có thể chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình bằng những cách sau:

  • Quý khách hàng thực hiện đăng nhập tài khoản của mình và chỉnh sửa ngay trên website Lamimi.vn
  • Quý khách hàng cũng có thể gọi điện thoại cho chúng tôi qua số hotline 1800 7019

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của quý khách hàng

Thông tin cá nhân của quý khách hàng cung cấp cho chúng tôi thông qua website Lamimi.vn được chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối theo Chính sách bảo mật thông tin này và theo các quy định pháp luật. Việc thu thập và sử dụng thông tin của quý khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của quý khách hàng hoặc các trường hợp khác do pháp luật quy định.

Chúng tôi cam kết không tiết lộ, cung cấp cho bên thứ ba khác những thông tin của quý khách hàng khi chưa được sự đồng ý từ quý khách hàng.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính xác thực cũng như mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật đối với các thông tin quý khách hàng khai báo.

Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!